Punainen käsi Herceptin

Tällä varmistetaan, että vasemman kammion toimintahäiriön ja kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan (CHI) taajuus ja vakavuus vähenevät ja että asianmukaista hoitoa tarjotaan.

Tärkeää tietoa onkologeille ja gynekologisille onkologeille

 • Suorita sydäntutkimukset hoidon alussa ja 3 kuukauden välein hoidon aikana.
 • Ota huomioon hoidon keskeyttämistä koskevat säännöt terveydenhuollon ammattilaisten tiedoissa (4.2.). Ne vaikuttavat myös tapauksiin, joissa vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF) putoaa vähintään 10 prosenttiyksikköä alle perustason ja alle 50%. Tällöin hoito on keskeytettävä ja suoritettava uusi LVEF-mittaus.
 • Ei samanaikaista trastutsumabin ja antrasykliinien yhdistelmää metastaattisessa rintasyövässä ja adjuvantissa rintasyövän hoidossa. (Tekniset tiedot 4.4.)
 • Jatka seurantaa 6 kuukauden välein 2 vuoden ajan viimeisen trastutsumabin antamisen jälkeen. Lisäseurantaa suositellaan potilaille, jotka ovat saaneet antrasykliiniä sisältävää kemoterapiaa. Tämä on toistettava 5 vuoden ajan viimeisen trastutsumabin antamisen jälkeen tai pidempään, jos LVEF: n havaitaan jatkuvan pienenemisen.
 • Jos oireista sydämen vajaatoimintaa esiintyy Herceptin-hoidon aikana, se tulee hoitaa sopivilla CHI-lääkkeillä. Suurin osa potilaista, joille oli kehittynyt CHI tai oireeton sydämen toimintahäiriö päätutkimuksissa, parani tavallisella CHI-hoidolla, joka koostui ACE: n estäjistä tai angiotensiinireseptorin salpaajista (ARB) ja beetasalpaajista.
 • LVEF-mittaukset ovat edelleen vaadittu menetelmä sydämen toiminnan seuraamiseksi; Biomarkkerit voivat olla tukeva työkalu potilaille, joilla on erityinen riski sairastua CHI: hen, mutta ne voivat olla LVEF-mittauksia kaikukardiografilla tai
  Älä korvaa MUIG-skannausta.
 • Lääkettä määräävien lääkäreiden tulisi saada muut lääkärit, jotka vastaavat trastutsumabihoitoa saaneiden tai hoidettujen potilaiden jatkuvasta hoidosta, tietämään säännöllisen sydämen seurannan merkityksen lääkäriltä saatujen tietojen perusteella.
  Herceptin (trastutsumabi) jatkaa.

Taustaa muistutukselle sydämen toiminnan seuraamiseksi

Herceptin-hoidolla (trastutsumabi) ei ole uusia sydämen turvallisuussignaaleja. Tutkimustulokset osoittivat kuitenkin, että sydämen seurannan noudattamista voidaan parantaa vasemman kammion toimintahäiriön ja sydämen vajaatoiminnan ilmaantuvuuden ja vakavuuden vähentämiseksi trastutsumabihoitoa saavilla potilailla. Trastutsumabihoidon sydänriskit ovat palautuvia joillakin potilailla trastutsumabihoidon lopettamisen jälkeen, mikä osoittaa potilaan LVEF-toiminnan seurannan tärkeyden trastutsumabihoidon aikana ja trastutsumabihoidon lopettamisen jälkeen.

!-- GDPR -->