Punainen käsikirjain Tecentriq

Roche Pharma AG tiedottaa yhteistyössä Paul Ehrlich -instituutin (PEI) ja Euroopan lääkeviraston (EMA) kanssa Tecentriq 1200 mg konsentraatin ensilinjan käyttöaiheen rajoittamisesta infuusionesteen (vaikuttava aine: atetsolitsumabi) valmistamiseksi. ). Vasta-aine on tähän mennessä hyväksytty ensisijaisena hoitona aikuisilla paikallisesti edenneen tai metastaattisen uroteelisyövän (UC) hoitoon, kun sisplatiinipohjainen kemoterapia ei sovi potilaalle.

Yhteenveto

  • Alustavat tiedot meneillään olevasta, monikeskeisestä, satunnaistetusta, lumekontrolloidusta vaiheen III tutkimuksesta (IMvigor130) osoittivat lisääntyneen kuolleisuuden metastasoituneessa UC: ssä atetsolitsumabimonoterapiassa verrattuna sisplatiinipohjaiseen kemoterapiaan, kun kasvaimilla oli matala PD-L1-ilmentyminen.
  • Jatkossa humanisoitua, monoklonaalista anti-PD-L1-vasta-ainetta (ohjelmoitu kuoleman ligandi 1) voidaan käyttää vasta aikaisemman platinaa sisältävän kemoterapian jälkeen tai monoterapiana, jos kasvaimen PD-L1-ekspressio on ≥ 5%.
  • Tecentriqin käyttö edellisen kemoterapian jälkeen pysyy muuttumattomana.