Astman ja keuhkoahtaumataudin hallintaohjelmat pettävät

tausta

Taudinhallintaohjelma (DMP) astma ja krooninen obstruktiivinen keuhkosairaus (COPD) otettiin käyttöön Saksassa vuonna 2002. Tavoitteena on parantaa potilaan hoitoa, optimoida oireiden hallinta ja estää pahenemiset. Lääkäreille ja potilaille osallistuminen lääketieteelliseen hoitosuunnitelmaan on vapaaehtoista.

DMP: n rakennuspalikat

DMP: n diagnoosi ja hoito perustuvat näyttöön perustuvan lääketieteen kriteereihin. Koulutusohjelmat on suunniteltu auttamaan potilaita selviytymään sairaudestaan ​​itsenäisesti ja edistämään hoidon noudattamista. Ohjelmien laadunvarmistusta ja arviointia varten otettiin käyttöön valtakunnallinen yhtenäinen sähköinen dokumentaatio.

Ei todisteita tehokkuudesta

DMP: n tehokkuus on todistettu ulkomailla satunnaistetuilla tutkimuksilla. Toistaiseksi tällaisia ​​tutkimuksia ei ole Saksassa. Määritetyn dokumentaation (havainnointitutkimuksen) todistusaste on alhainen, koska kontrolliryhmää ei ole. Aikaisempien tietojen perusteella DMP: n tehokkuutta tai hyötyä ei voida osoittaa.

Tavoitteiden asettaminen

39 lääketieteellisessä käytännössä tehdyn, monikeskisen satunnaistetun poikkileikkaustutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko astman ja keuhkoahtaumataudin taudinhallintaohjelmissa osallistujien [DMP (+)] ja ei-osallistuneiden [DMP (-)] välillä eroja taudin hallinnassa Saksassa antaa.

metodologia

Osallistujat rekrytoitiin säännöllisen vierailunsa aikana lääkärin vastaanotolle. Mukana otettiin aikuispotilaat, joiden astman tai keuhkoahtaumataudin diagnoosi oli ollut vähintään vuosi aikaisemmin. DMP: n (+) osallistujien olisi pitänyt osallistua ohjelmiin vähintään vuoden ajan. Osallistujia kysyttiin COPD: n tai astman vuoksi poissaolopäivistä, sairaalahoidosta ja sairaalahoidon pituudesta, ja heidän täytyi täyttää erityiset kyselylomakkeet. Lisäksi hoitavat lääkärit täyttivät kyselylomakkeet potilaan lääketieteellisistä tiedoista.

Käytetyt potilaslomakkeet

Potilaiden oli täytettävä seuraavat kyselylomakkeet:

  • Astma-Control-Test ™ (ACT) / astmapotilaat
  • Mini astman elämänlaatukysely (MiniAQLQ) / astmapotilaat
  • COPD Assessment Test ™ (CAT; 12) / COPD-potilaat
  • itse ilmoitetut kroonista hengitysteitä koskevat kyselylomakkeet (CRQ-SAS) / COPD-potilaat
  • Terveyden ahdistuneisuus- ja masennusasteikko (HADS) / kaikki
  • Pelon välttäminen (FEAV) / kaikki
  • Sosiaalisen sairauden tukivaa'at (SSUK) / kaikki.

Tutkimuksen päätepisteet

Tutkimuksen ensisijaiset päätetapahtumat olivat taudin hallinta (ACT-pisteet / astma) ja taudin heikkeneminen (CAT / COPD). Toissijaisia ​​päätetapahtumia olivat potilaan lääkitys, elämänlaatu, ahdistuksen, ahdistuksen ja masennuksen välttäminen ja sosiaalinen tuki.

Tulokset

Osana tutkimusta arvioitiin 1038 astmapotilaan ja 846 keuhkoahtaumatautia sairastavan potilaan tiedot ja lääketieteelliset tiedot. Noin 70% potilaista osallistui DMP: hen (astma 69,45% / COPD 66%). DMP (+) - ryhmän potilaat olivat enimmäkseen sairaita pidempään kuin DMP (-) - ryhmän potilaat.

Astmapotilaat

Astmapotilailla ACT DMP (+) -ryhmässä oli keskimäärin 0,86 pistettä (95%: n luottamusväli: 0,29-1,43; p = 0,003) korkeampi kuin DMP (-) -ryhmässä. Tilastollisesti merkitsevä ero ei kuitenkaan ole kliinisesti merkityksellinen, koska ACT-pisteissä on määritelty vähintään 3 pisteen ero. Ryhmien välillä ei ollut eroja toissijaisten päätetapahtumien suhteen.

COPD-potilaat

COPD: n (CAT) aiheuttamasta heikentymisestä DMP: n (+) ja DMP: n (-) välillä ei ollut eroa (MWDiff -0,52; 95%: n luottamusväli: 0,71-1,75; p = 0,405). Tämä koski myös tutkimuksen toissijaisia ​​päätetapahtumia. Korkeintaan selviytyminen ahdistuksesta sekä ahdistuksen ja masennuksen esiintyminen osoittautui jonkin verran suotuisammaksi DMP (+) -potilailla.

Johtopäätös

Kaiken kaikkiaan kirjoittajat eivät löytäneet mitään kliinisesti merkityksellistä eroa DMP: n kanssa tai ilman. Koska DMP: n tehokkuus on osoitettu kliinisesti satunnaistetuissa tutkimuksissa ulkomailla, tämä saattaa osoittaa, että Saksan hallinto-ohjelmissa on tarpeen optimoida. Lisäksi DMP: tä varten on aloitettava mukana olevat satunnaistetut tutkimukset, jotta ohjelmia voidaan arvioida jatkuvasti ja näyttöön perustuen.

Tutkimuksen rahoitti Mundipharma GmbH.