Sacituzumab Govitecan-hziy metastaattisessa kolmois-negatiivisessa rintasyövässä

tausta

Noin 15% invasiivisista rintasyövistä ei ekspressoi progesteronia, estrogeenia eikä HER2-reseptoria. Ne tunnetaan kolmoisnegatiivisina. Potilailla, joilla on tämän tyyppinen kasvain metastaattisessa vaiheessa ja jotka on jo esikäsitelty, tavanomainen kemoterapia osoittaa vain matalan vasteprosentin ja lyhyen etenemisvapaan elossaolon. On osoitettu, että vasta-aine-lääke-konjugaatti, sacituzumab govitecan-hziy, voi tuoda kasvaimiin suuria pitoisuuksia SN-38: ta, kemoterapeuttisen aineen irinotekaanin aktiivista metaboliittia.

Tavoitteiden asettaminen

Tämän vaiheen 1/2 tutkimuksen tavoitteena oli siis tutkia sakituzumabi Govitecan-hziy -hoidon jälkeistä tulosta metastaattisessa kolmoisnegatiivisessa rintasyövässä [1].

metodologia

Monikeskustutkimukseen osallistui yhteensä 108 potilasta. He saivat vaikuttavan aineen sacituzumab govitecan-hziy -valmisteen sen jälkeen, kun heitä oli jo hoidettu vähintään kahdella hoidolla metastaattisen kolmois-negatiivisen rintasyövän vuoksi.

He saivat vasta-aine-lääke-konjugaattia (10 mg / kg ruumiinpainoa i.v.) 21 päivän syklin päivinä 1 ja 8 siihen asti, kunnes tauti eteni tai ilmeni ei-hyväksyttäviä toksisia sivuvaikutuksia.

Tutkimuksen päätetapahtumiin sisältyivät hoidon turvallisuus, objektiivinen vastausprosentti (myydyissä kasvaimissa olevien vasteiden arviointikriteerien mukaan), vasteen kesto, kliininen hyötyaste (määritelty täydelliseksi tai osittaiseksi vasteeksi tai sairaus ”vähintään yhden kuuden kuukauden ajan), etenemisvapaa eloonjääminen ja kokonaiselossaolo. Post-hoc-analyysit määrittivät vastausnopeuden ja keston.

Tulokset

Kaikki 108 potilasta saivat mediaanin kolmesta aikaisemmasta hoidosta (vaihteluväli: 2-10). Neljä potilasta kuoli hoidon aikana, kolme potilasta (2,8%) keskeytti hoidon haittavaikutusten vuoksi. Asteen 3 ja 4 haittatapahtumia esiintyi yhteensä 85 potilaalla. Asteiden 3 ja 4 haittavaikutuksia olivat pääasiassa anemia ja neutropenia. Vasta-aine-lääke-konjugaatin vastausprosentti oli 33,3% (95%: n luottamusväli 24,6-43,1). Kolmella potilaalla hoito reagoi täydellisesti, 33: lla vastaus oli osittainen. Vasteen keston mediaani oli 7,7 kuukautta (95%: n luottamusväli 4,9-10,8).

45,4% potilaista osoitti hoidosta kliinistä hyötyä (kliininen hyötyaste). Mediaani etenemisvapaa eloonjäämisaste oli 5,5 kuukautta (95%: n luottamusväli 4,1-6,3) ja kokonaiselinaika oli 13 kuukautta (95%: n luottamusväli 11,2-13,7).

Johtopäätös

Hoito vasta-lääke-konjugaatilla liittyi pitkäaikaiseen objektiiviseen vasteeseen aiemmin hoidetuilla kolmois-negatiivisilla rintasyöpäpotilailla. Tämän hoidon tärkeimmät sivuvaikutukset olivat luonteeltaan myelotoksisia.