Lakosamidi Nav1,7-pienikuituisen neuropatian hoidossa

tausta

Pienikuituisen neuropatian oireenmukainen hoito särkylääkkeillä on toistaiseksi ollut usein epätyydyttävä. Jännitteestä riippuvien natriumkanavamutaatioiden esiintyminen tässä taudissa (erityisesti mutaatiot SCN9A: ssa, joka koodaa Nav1.7: n) näyttää nyt edustavan lupaavaa lähestymistapaa tietylle hoidolle. Antikonvulsantti lakosamidi on lääke, joka estää natriumkanavat Nav1.3, Nav1.7 ja Nav1.8.

Tavoitteiden asettaminen

LENSS-tutkimuksessa (Lacosamide-Efficacy-’N’-Safety in SFN) tutkittiin siksi lakosamidia käyttävän pienikuituisen neuropatiahoidon tehokkuutta, turvallisuutta ja siedettävyyttä [1].

metodologia

Tämä tutkimus oli satunnaistettu, lumekontrolloitu, kaksoissokkoutettu ja suoritettu ristikkäin. Tutkimus tehtiin marraskuun 2014 ja heinäkuun 2016 välisenä aikana potilailla, jotka kärsivät Nav1.7: een liittyvästä pienikuituisesta neuropatiasta.

Potilaat osoitettiin satunnaisesti yhteen hoitomuotoon (lakosamidi vs. lumelääke). He saivat joko verihoitoa kahdella 200 mg lakosamidilla kahdeksan viikon ajan, jota seurasi kahdeksan viikon lumelääkehoito, tai päinvastaisessa järjestyksessä (ensin lumelääke sitten lakosamidi).

Lääkkeen tehokkuus kivun vähentämisessä todettiin tutkimuksen ensisijaiseksi päätetapahtumaksi. Tämä määriteltiin niiden potilaiden osuudeksi, joiden keskimääräinen kivun väheneminen oli yksi piste asteikolla, verrattuna kipuasteikon "Pain Intensity Numerical Rating Scale" alkuperäiseen arvoon.

Tulokset

Yhteensä 24 potilasta otettiin mukaan tutkimukseen. 58,3%: lla lakosamidia saaneista potilaista kipu väheni keskimäärin vähintään yhdellä pisteellä kipuasteikolla. Lumelääkettä käytettäessä vain 21,7% potilaista osoitti tällaista kivun vähenemistä (herkkyysanalyysi, kerroin suhde 5,65 [95%: n luottamusväli 1,83 - 17,41]; p = 0,00045).

Lisäksi 33,3% lakosamidihoitoa saaneista potilaista ilmoitti parantavansa kokonaistilannettaan verrattuna 4,4%: iin lumelääkeryhmässä (p = 0,0156). Lisäksi unihäiriöiden ja pintakivun voimakkuuden merkittävä väheneminen voitiin osoittaa lakosamidilla. Merkittäviä vaikutuksia elämänlaatuun tai vegetatiivisiin oireisiin ei kuitenkaan havaittu.

Johtopäätös

Yhteenvetona tutkimus osoittaa, että lakosamidi on hyvin siedetty ja turvallinen käyttää. Sillä on osoitettu olevan merkittäviä vaikutuksia kipuun, yleiseen hyvinvointiin ja unen laatuun Nav1.7: een liittyvillä pienikuituisilla neuropatiapotilailla.

!-- GDPR -->