Mitattu annosinhalaattori paineen alaisena COPD-potilaille

Ohjeen mukainen hoito

Kroonisen obstruktiivisen keuhkosairauden (COPD) hoidon uudet ohjeet vuodelta 2018 suosittelevat keuhkoputkia laajentavien lääkkeiden käyttöä ensisijaisena keuhkoahtaumataudin hoitona [1]. Ohjeen mukaan potilaille, joilla on voimakkaita oireita, tulisi alusta alkaen antaa pitkävaikutteisen muskariiniantagonistin (LAMA) ja pitkävaikutteisen beeta2-agonistin (LABA) yhdistelmä.

Kiinteät yhdistelmät

Tutkimukset SHINE [2] ja QUANTIFY [3] osoittivat, että valmisteilla, joissa oli kiinteä LAMA: n ja LABA: n yhdistelmä, saavutettiin parempia tuloksia yhden sekunnin kapasiteetin (FEV1) suhteen kuin yksittäisten valmisteiden vapaa yhdistelmä. Vuoden 2018 lopussa Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyi Bevespi Aerosphere® -tuotteen, uuden kiinteän LAMA / LABA-yhdistelmävalmisteen aikuisten keuhkoahtaumataudin hoitoon [4].

Bevespi Aerosphere®

Bevespi Aerosphere® sisältää vaikuttavia aineita glykopyrroniumia (LAMA) ja formoterolifumaraattidihydraattia (LABA) suspensiona inhalaatiota varten. Valmistajan Astra Zenecan mukaan se on luokkansa ensimmäinen valmiste paineistetussa annosinhalaattorissa (pMDI), joka on hyväksytty Euroopassa.

PMDI: n edut

DR. Omar Usmani, hengityssairauksien lääkäri National Heart & Lung Institute, Imperial College London ja Royal Brompton Hospital, selittää: "Erityisesti potilaat, joilla on heikentynyt keuhkojen toiminta ja korkea ikä, voivat hyötyä (hoidosta) pMDI: llä."

Vaiheen III kliininen tutkimus

Eurooppalainen hyväksyntä perustuu kahden vaiheen III tutkimuksen (PINNACLE 1 ja PINNACLE 2) tehoon ja turvallisuuteen liittyviin tuloksiin, joihin osallistui 2 103 ja 1 615 potilasta, joilla oli kohtalainen tai vaikea COPD [5]. Satunnaistettuja, kaksoissokkoutettuja ja lumekontrolloituja tutkimushaaroja seurattiin 24 viikon ajan.

Menetelmät ja tulokset

Osallistujat saivat joko glykopyrrolaattia / formoterolia (GP / FF), GP, FF tai lumelääkettä, kukin kahdesti päivässä pMDI: n kautta.PINNACLE 1: ssä tiotropium on myös ainoa avoin valmiste, jota voidaan käyttää jauheinhalaattorissa. 24 viikon kuluttua yhdistelmähoitoa (GP / FF) saavilla potilailla FEV1 parani selvästi plaseboon ja monopreparaatioihin verrattuna. Haittatapahtumia, kuten nenänielun tulehdus, yskä, ylempien hengitysteiden infektiot, poskiontelotulehdus ja hengenahdistus, esiintyi saman verran kaikissa ryhmissä.

Johtopäätös

Molemmissa tutkimusryhmissä Bevespi Aerosphere® oli tehokkuudeltaan parempi kuin lumelääke ja monopreparaatit, ja potilaat sietivät sitä hyvin. Potilaille, joilla on ongelmia perinteisten inhalaattorien tehokkaalla käytöllä, Usmani sanoo, että se voi olla terapeuttinen vaihtoehto, koska pMDI: n antaminen on helppoa.