MS: Alemtuzumabi toimii myös fingolimodin jälkeen

tausta

Hyvin aktiivisen uusiutuvan multippeliskleroosin (MS) hoidossa immunoterapeuttinen aine fingolimodi luokitellaan lääkkeeksi 2. Fingolimodi pysäyttää imusolmukkeiden ja muiden imusolmukkeiden lymfosyytit. Vaikutuksensa aikana se vähentää lymfosyyttien määrää keskushermostossa ja estää siten muita MS-iskuja.

Hoito Dilemma

Jos fingolimodi lopetetaan, MS: n puhkeaminen voi palata vakavasti. Koska fingolimodin aiheuttama lymfopenia voi kestää jopa kaksi kuukautta, on epäselvää, milloin seurantahoito voidaan suorittaa esimerkiksi monoklonaalisilla vasta-aineilla ilman tehokkuuden menetystä. Toisaalta liian pitkä odottaminen voi taas aktivoida MS: n ja aiheuttaa vakavia uusiutumisia.

Alemtuzumabi

Alemtuzumabin monoklonaalisen vasta-aineen turvallisuutta ja tehokkuutta erittäin aktiivisen relapsoivan remisoituvan multippeliskleroosin (RRMS) hoidossa on jo tutkittu ja todistettu aikaisemmin hoitamattomilla potilailla tai ensilinjan hoidon jälkeen. Vaikuttaako aiempi fingolimodihoito alemtuzumabin turvallisuuteen ja tehokkuuteen, ei ole vielä tutkittu. Espanjalainen tutkimus on nyt saavuttanut [1].

Tavoitteiden asettaminen

Tutkimuksen tavoitteena oli analysoida alemtuzumabin tehoa ja turvallisuutta MS-potilaiden hoidossa fingolimodihoidon jälkeen. Vertailuryhmänä toimi joukko MS-potilaita, jotka saivat rituksimabia fingolimodihoidon jälkeen.

metodologia

Tutkimukseen osallistui Valencian neurologisella klinikalla MS-potilaita, joiden oli lopetettava fingolimodihoito, koska heillä oli edelleen leimahduksia tai he eivät sietäneet lääkettä. Potilaat, jotka tarvitsivat jatkohoitoa ennen vuotta 2014, saivat rituksimabin ulkopuolelta. Kun alemtutsumabi hyväksyttiin RRMS-indikaatioon vuonna 2014, seuraavia potilaita hoidettiin tällä vaikuttavalla aineella.

Huuhteluvaiheet

Rituksimabiryhmä toimi vertailevana kohorttina tutkimuksessa. Siirtyminen fingolimodista rituksimabiin tapahtui keskimäärin viiden viikon pesuajan jälkeen. Alemtuzumabiin siirtymisajanjakso oli keskimäärin kuusi viikkoa. Molempien monoklonaalisten vasta-aineiden hoidon alkaessa lymfosyyttien määrä oli normalisoitunut useimmilla potilailla.

Tulokset

55 MS-potilaasta, joiden tiedot sisältyivät tutkimukseen, 27 sai rituksimabia ja 28 alemtuzumabia. Rituksimabiryhmän potilaat olivat olleet sairaita hieman kauemmin (keskimäärin 11,4 vuotta) kuin alemtuzumabiryhmän potilaat (keskimäärin 7,8 vuotta). Suurin osa potilaista (76,4%) oli naisia.

Vuotuisen uusiutumisasteen vähentäminen

Havaintojen mediaani oli fingolimodihoidon lopettamisen jälkeen 20,9 kuukautta (kuusi kuukautta yli 2 vuotta). Vuotuinen uusiutumisaste (ARR) laski merkittävästi alemtuzumabin kohdalla 1,29: stä 0,004: een ja rituksimabin osalta 1,24: stä 0,02: een. Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Rituksimabin tai alemtuzumabin käytössä ei ollut odottamattomia sivuvaikutuksia.

Johtopäätös

Alemtuzumabilla voidaan saavuttaa tila, joka ei sisällä mitattavaa taudin aktiivisuutta (ei näyttöä taudin aktiivisuudesta [NEDA]) fingolimodihoidon jälkeen. Alemtuzumabihoidon alkaessa osallistujien lymfosyyttimäärät olivat suurelta osin normalisoituneet. Kliinisessä ympäristössä alemtuzumabin osoitettiin olevan yhtä tehokas ja turvallinen kuin rituksimabi. Tutkimus on kuitenkin havainnointitutkimus, johon osallistuu pieni määrä potilaita.

!-- GDPR -->