Cablivi (kaplasitsumabi) aTTP: n hoitoon

Mikä on Cablivi?

Cablivi on uusi harvinaislääke Sanofilta ja on ensimmäinen terapeuttinen aine, joka on erityisesti suunniteltu aikuisten hoitoon hankitulla tromboottisella trombosytopeenisella purpuralla (aTTP). Cablivi yhdessä plasmanvaihdon ja immunosuppression kanssa on tarkoitettu aikuisten hoitoon hankitun tromboottisen trombosytopeenisen purppuran (aTTP) jaksolla. Tauti tunnetaan myös seuraavilla synonyymeillä: tromboottinen-trombopeeninen purppura tai Moschcowitzin oireyhtymä.

vaikutus

Cablivi lyhentää verihiutaleiden määrän vastaamiseen kuluvaa aikaa; lisäksi lääke vähentää:

  • taudin uusiutumisaste
  • plasmanvaihtopäivien lukumäärä
  • käytetyn plasman tilavuus
  • sairaalahoidon / tehohoitoyksikön oleskelun pituus

Aktiivinen ainesosa

Kaplasitsumabi on humanisoitu, kaksiarvoinen nanokeho, joka koostuu kahdesta identtisestä humanisoidusta rakennuspalikasta (PMP12A2hum1), jotka on yhdistetty geneettisesti 3-alaniinilinkkerillä. Vaikuttava aine estää von Willebrandin tekijän ja verihiutaleiden välisen vuorovaikutuksen ja estää siten von Willebrandin tekijän välittämän verihiutaleiden kiinnittymisen, mikä on ominaista aTTP: lle. Se vaikuttaa myös von Willebrand -faktorijärjestelmään, mikä johtaa ohimenevään von Willebrand -faktoriantigeenipitoisuuden laskuun ja samanaikaisesti tekijä VIII: C-tason laskuun hoidon aikana.

annostus

Aloitusannos: 10 mg kaplasitsumabin laskimonsisäinen injektio ennen plasmapereesiä.

Seuranta-annokset: 10 mg kaplasitsumabia annetaan ihon alle päivittäin jokaisen plasmapereesin päätyttyä päivittäisen plasmapereesihoidon ajan, sitten 10 mg kaplasitsumabia päivittäin ihonalaisesti injisoituna 30 päivän ajan päivittäisen plasmapereesihoidon päättymisen jälkeen. Jatka 10 mg kaplasitsumabin antamista, kunnes taustalla olevan immunologisen taudin merkit ovat hävinneet (esim. ADAMTS13-aktiivisuustason pysyvä normalisoituminen).

Kliinisessä kehitysohjelmassa kaplasitsumabia annettiin päivittäin enintään 65 päivän ajan. Kaplasitsumabihoidon jatkamisesta ei ole tietoa. Lisätietoja löytyy erikoistiedoista.

Sivuvaikutukset

Yleisimmät haittavaikutukset ovat

  • Nenäverenvuoto
  • päänsärky
  • Vuotavat ikenet
  • Nokkosihottuma
  • kuume
  • väsymys

Tutkimustilanne

Kaplasitsumabin teho ja turvallisuus aikuisilla, joilla on hankitun TPP: n episodi, on osoitettu kahdessa satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa: vaiheen III tutkimus ALX0681-C301 "HERCULES" ja vaiheen II tutkimus ALX-0681-2,1 / 10 "TITAN".

HERCULES- ja TITAN-tutkimus

HERCULES-tutkimuksessa kaplasitsumabihoito tavanomaisen hoidon lisäksi johti merkittävästi lyhyempään verihiutalemäärän vasteaikaan (p <0,01), aTTP: hen liittyvän kuoleman merkittävään vähenemiseen, aTTP: n tai vähintään yhden merkittävä tromboembolinen tapahtuma tutkimuslääkityksen aikana (p <0,0001) ja huomattavasti pienempi määrä aTTP-relapseja koko tutkimusjakson ajan (p <0,001).

On tärkeää, että kaplasitsumabihoito johti plasmanvaihtoannoksen ja tehohoidossa ja sairaalassa oleskelun keston kliinisesti merkittävään vähenemiseen lumelääkeryhmään verrattuna. Lisäksi kaplasitsumabi estää tulenkestäviä sairauksia ja sillä on positiivinen vaikutus elinvaurioiden merkkiaineiden (laktaattidehydrogenaasi, sydämen troponiini I ja seerumin kreatiniini) normalisoitumiseen. Kaplasitsumabin turvallisuusprofiili on suotuisa sen vaikutusmekanismin mukaisesti.

TITAN- ja HERCULES-tutkimuksissa kaplasitsumabiryhmässä ei raportoitu kuolemia tutkimuslääkityksen aikana, kun taas kaksi kuolemaa raportoitiin TITAN-tutkimuksessa ja kolme kuolemaa HERCULES-tutkimuksessa lumeryhmässä.

Seurantatutkimus

Kolmivuotinen seurantatutkimus (NCT02878603) potilailla, jotka ovat suorittaneet HERCULES-tutkimuksen, on meneillään ja arvioi edelleen kaplasitsumabin pitkäaikaista turvallisuutta ja tehoa sekä kaplasitsumabin toistuvaa käyttöä ja aTTP: n pitkäaikaisia ​​vaikutuksia.

!-- GDPR -->