Briliquen hyväksynnän jatkaminen

60 mg tikagrelorin antaminen kahdesti päivässä (Brilique 60 mg AstraZenecalta) yhdistetään 75-150 mg ASA: han. Hoitoa voidaan jatkaa yli vuoden. On kuitenkin epäselvää, kuinka kauan hoitoa tulisi jatkaa.

PEGASUS-TIMI-54 -tutkimuksessa tiedot arvioitiin 36 kuukauden käytön jälkeen. Tähän tutkimukseen osallistui yli 21 000 potilasta, joilla oli sydänkohtaus 1-3 vuotta sitten.
Kun 36 kuukautta oli annettu ticaogreloria 60 mg: n annoksella, havaittiin merkittävä kardiovaskulaarisen kuoleman, sydäninfarktin ja aivohalvauksen riskin väheneminen lumelääkkeeseen verrattuna. Tikre- geelin aiheuttama iskeemisten tapahtumien väheneminen osoitettiin tärkeimmissä kliinisissä alaryhmissä. Tämä jopa lisääntyi kolmen vuoden tarkkailujakson aikana.

Alkuperäiset tiedostot:

  • http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/001241/WC500199009.pdf
  • http://www.timi.org/index.php?page=pegasus-timi-54
!-- GDPR -->