Xydalba on hyväksytty iho- ja pehmytkudosinfektioille

Xydalba vaikuttavan aineosan dalbavansiinin kanssa valmistajalta Durata Therapeutics International B.V. on saanut Euroopan komission hyväksynnän bakteerien iho- ja pehmytkudosinfektioiden hoitoon aikuisilla. Tämä laajentaa antibioottien valikoimaa, jota voidaan käyttää tehokkaasti monimutkaisiin iho- ja ihorakenteisiin liittyviin infektioihin (ABSSSI).

Uusi ase ongelma-bakteereita vastaan

Dalbavansiini toimii lipoglykopeptidiantibiootina useimpia grampositiivisia bakteereja vastaan, mutta on lähes inaktiivinen gramnegatiivisia patogeenejä vastaan. Erityisen huomionarvoista on aktiivisuusspektri vankomysiiniresistenttejä enterokokkeja (VRE) ja metisilliini- ja vankomysiiniresistenttejä stafylokokkeja (MRSA ja VRSA) vastaan. Nämä taudinaiheuttajat ovat toistaiseksi olleet "pahimpien tapausten" joukossa, kun on kyse resistenssin kehittymisestä. Dalbavancinin kanssa lääkäreillä ja potilailla on nyt uusi ja tehokas vaikuttava aine herkkiä bakteereita vastaan.

Dalbavansiinin vaikutusmekanismi

Dalbavansiini on puolisynteettinen teikoplaniinin johdannainen. Oletetaan olevan kaksi toimintatapaa. Ensinnäkin aktiivisen aineosan tulisi sitoutua D-alanyyli-D-alaniinisekvenssiin ja siten estää bakteerikalvon synteesin kannalta välttämätön ristisidonta (transpeptidoituminen ja transglykosylaatio). Lisäksi tutkijat olettavat, että jäännöslipofiilinen vaikuttava aine on ankkuroitu bakteerikalvoon ja häiritsee siten soluseinän synteesiä herkissä patogeeneissä. Näiden mekanismien seurauksena on bakteerisolujen kuolema.

Pitkä puoliintumisaika määrää annosteluohjelman

Noin 93 prosenttia dalbavansiinista sitoutuu plasman proteiineihin. Tämä johtaa hyvin pitkään 5 - 7 päivän (150-250 tuntia) puoliintumisaikaan. Jopa 14 päivän kuluttua oli silti mahdollista mitata lääkepitoisuuksia ihossa, lihaksissa, rasvakudoksessa sekä maksassa ja munuaisissa. Pitkä viipymäaika vaikuttaa myös annosteluohjelmaan. Valmistaja suosittelee yhden laskimonsisäisen 1000 mg: n annoksen hoidon alussa, jota seuraa 500 mg 8. annoksena ensimmäisen annoksen jälkeen.

Yhteisvaikutukset ja sivuvaikutukset

Valmistajan mukaan vuorovaikutuksen riski Xydalban kanssa on hyvin pieni. Koska dalbavansiini ei ole sytokromi P450 -entsyymien substraatti, estäjä eikä indusoija, farmakodynaamista vaikutusta ei ole odotettavissa.

Yleisimmät haittavaikutukset Xydalba-hoidon aikana olivat pahoinvointi ja oksentelu, päänsärky, ripuli, maksaentsyymiarvojen suureneminen ja ihottumat.

!-- GDPR -->