Tecentriqin (atetsolitsumabi) lanseeraus

Mikä on Tecentriq?

Tecentriqiä käytetään uroteelisyövän hoitoon potilailla, jotka ovat aiemmin kokeilleet platinapohjaista kemoterapiaa tai joiden ei katsota soveltuvan sisplatiinihoitoon. Potilaiden, joilla on ei-pienisoluinen keuhkosyöpä (NSCLC), tulisi ensin saada kemoterapia.
Potilaiden, joilla on aktivoituvia EGFR-mutaatioita tai ALK-positiivisia tuumorimutaatioita, olisi pitänyt saada kohdennettu hoito näille mutaatioille ennen Tecentriq-hoitoa. Tecentriq sisältää vaikuttavana aineena atetsolitsumabia.

Kuinka Tecentriqiä käytetään?

Tecentriqin suositeltu annos on 1 200 mg. Annos annetaan laskimoon kerran kolmen viikon välein.

Kuinka Tecentriq toimii?

Tecentriqin vaikuttava aine atetsolitsumabi on humanisoitu monoklonaalinen immunoglobuliini G1 (IgG1) -vasta-aine, jota on modifioitu Fc-osassa ja joka sitoutuu suoraan PD-L1: een ja johtaa PD-1- ja B7.1-reseptorien kaksoissalpaan. Tämän seurauksena immuunivasteen PD-L1 / PD-1-välitteinen inhibitio poistetaan, kasvainten vastainen immuunivaste aktivoidaan uudelleen käynnistämättä vasta-aineiden aiheuttamaa solun sytotoksisuutta. Atetsolitsumabilla ei ole vaikutusta PD-L2 / PD-1-vuorovaikutukseen, joten PD-L2 / PD-1 -välitteiset estosignaalit jatkuvat.

Mitä hyötyä Tecentriqista on havaittu tutkimuksissa?

Tutkimukset uroteelisyövästä

Kasvaimen koon pienenemisen on osoitettu esiintyvän potilailla, joilla on pitkälle edennyt tai metastaattinen uroteelisyöpä ja joita hoidetaan Tecentriqillä. Tutkimuksessa, johon osallistui 429 potilasta, 23% potilaista, joiden katsottiin soveltumattomiksi platinapohjaiseen kemoterapiaan, ja 16% potilaista, jotka olivat aiemmin saaneet platinapohjaista kemoterapiaa, reagoivat Tecentriq-hoitoon.

IMvigor 211

IMvigor 211 -tutkimus on satunnaistettu tutkimus potilailla, joilla oli paikallisesti edennyt tai metastaattinen uroteelisyöpä ja joita aiemmin hoidettiin kemoterapialla. On osoitettu, että Tecentriq-hoitoa saaneet potilaat elivät hieman kauemmin (8,6 kuukautta) kuin kemoterapiaa saaneet (8 kuukautta). Tämä ero voi kuitenkin johtua sattumasta. Vaste havaittiin myös potilailla, joiden syöpä ei tuottanut paljon PD-L1: tä.

Tutkimukset ei-pienisoluisesta keuhkosyövästä

Potilailla, joilla on pitkälle edennyt tai metastaattinen ei-pienisoluinen keuhkosyöpä, Tecentriqin osoitettiin olevan tehokkaampi kuin vertailulääke potilaiden eliniän pidentämisessä.

OAK-tutkimus

Satunnaistettu vaiheen III tutkimus sisälsi 1225 potilasta, joilla oli paikallisesti edennyt tai metastaattinen NSCLC PD-L1-tilasta riippumatta, ja joita oli aiemmin hoidettu 1-2 kemoterapialla, joista yhden täytyi sisältää platinaa. 850 näistä potilaista sisällytettiin ensisijaiseen tehoanalyysiin. Tecentriqiä saaneet potilaat elivät keskimäärin 14 kuukautta, kun taas dosetakselia saaneet potilaat elivät keskimäärin 10 kuukautta.
Samanlaisia ​​tuloksia havaittiin toisessa keuhkosyöpätutkimuksessa, johon osallistui 287 potilasta. Tecentriq-hoitoa saaneet potilaat elivät täällä keskimäärin 13 kuukautta verrattuna dosetakselia saaneiden potilaiden 10 kuukauden elinaikaan.

Mitkä ovat Tecentriqin sivuvaikutukset?

Yleisimmät sivuvaikutukset olivat väsymys (35,4%), ruokahalun heikkeneminen (25,5%), pahoinvointi (22,9%), hengenahdistus (21,8%), ripuli (18,6%), ihottuma (18,6%)%), kuume (18,3%) oksentelu (15,0%), nivelkipu (14,2%), voimattomuus (13,8%) ja kutina (11,3%).

!-- GDPR -->