Tagrisson markkinoilta vetäminen

Valmistajan mukaan tämä tarkoittaa, että on ennakoitavissa, että hintaneuvottelut lakisääteisten sairausvakuutusyhtiöiden keskusliiton kanssa eivät johda hyväksyttävään korvaushintaan. Tehoaineiden hintaneuvotteluissa ilman lisäetua, SGB V: n mukaan, sopivan vertailevan hoidon vuotuiset hoitokustannukset edustavat ylärajaa. Osimertinibin tapauksessa tämä tarkoittaa, että enimmäishinta ei-selektiivisen kemoterapian tasolla lääkettä, joka edustaa erittäin tehokasta, kohdennettua, innovatiivista hoitoa. Valmistajalle tämä on käsittämätöntä, varsinkin kun selektiiviset kemoterapiat ovat suurelta osin geneerisiä ja niitä on ollut markkinoilla yli 20 vuotta.

Myynnin keskeyttäminen Saksassa toistaiseksi

Tämän seurauksena AstraZeneca joutuu lopettamaan keuhkosyöpälääkkeensä Tagrisson myynti vaikuttavalla aineella osimertinibilla välittömästi.
Valmistaja ei ymmärrä G-BA-päätöstä taustalla, että sekä Amerikan elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) että Euroopan lääkevirasto (EMA) hyväksyivät Tagrisso®: n varhaisessa vaiheessa merkittävien tietojen takia.

Osimertinibi on edelleen hyväksytty Saksassa ja sitä on saatavana muissa Euroopan maissa.

Uudet opintoasiakirjat seuraavat

Valmistaja on ilmoittanut, että uudet asiakirjat toimitetaan käyttöön jo ensi vuonna AURA3-tutkimuksen tietojen perusteella. Vaiheen III tietoihin perustuva uudelleenarviointi toimitetaan jo ensi vuonna.