Humiran biosimilaarisen Solymbicin hyväksymissuositus

Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä käsittelevä komitea (CHMP) suositteli 26. tammikuuta 2017 lääkkeen Solymbic hyväksymistä Amgen Europe B.V. nivelreuman, tulehdukseen liittyvän niveltulehduksen, aksiaalisen spondylartriitin, nivelpsoriaasin, psoriaasin, hidradenitis suppurativan, Crohnin taudin, haavaisen paksusuolitulehduksen ja uveiitin hoitoon. Solymbic on saatavana injektionesteenä, joka sisältää 20 mg ja 40 mg adalimumabia.

Kuinka solymbic toimii?

Solymbic sisältää vaikuttavana aineena adalimumabia, tuumorinekroositekijän alfa-inhibiittoria (TNFα). Adalimumabi sitoutuu spesifisesti TNF: ään, estää TNF-reseptorin vuorovaikutuksessa p55- ja p75-solupintojen kanssa ja siten neutraloi TNF: n biologisen toiminnan. Adalimumabi moduloi myös TNF: n indusoimaa tai säätelemää biologista vastetta. Tämä sisältää myös adheesiomolekyylit ELAM-1, VCAM-1 ja ICAM-1, jotka ovat vastuussa leukosyyttien migraatiosta.

Biologisesti samanlainen kuin Humira

Solymbic on biologisesti samanlainen lääke. Vertailutuote on Humira, joka hyväksyttiin Euroopan unionissa 8. syyskuuta 2003. Tutkimukset ovat osoittaneet, että Solymbic on verrattavissa Humiraan laadun, turvallisuuden ja tehokkuuden suhteen.

!-- GDPR -->