Pidempään ilman uusiutumista pembrolitsumabista korkean riskin melanoomassa

PD-1 (Programmed Cell Death 1 Protein) -inhibiittori pembrolitsumabi (KEYTRUDA®) saavutti relapsivapaan eloonjäämisen (RFS) ensisijaisen päätetapahtuman vaiheen III tutkimuksessa EORTC1325 / KEYNOTE-054. Tässä tutkimuksessa pembrolitsumabia tutkitaan monoterapiana kirurgisesti resektoidulle korkean riskin melanoomalle.

RFS: n merkittävä laajentuminen lumelääkkeeseen verrattuna

Välianalyysi ja riippumattoman tiedonseurantakomitean katsaus osoittivat, että potilailla, jotka saivat adjuvanttista pembrolitsumabihoitoa resektion jälkeen, RFS pidentyi merkittävästi plaseboryhmään verrattuna (HR = 0,57; 98,4%: n luottamusväli: 0, 43-0,74; p < 0,0001). Yksityiskohtaiset tutkimustulokset esitetään lähitulevaisuudessa lääketieteellisessä kongressissa ja toimitetaan viranomaisille hyväksyttäväksi. Tutkimuksessa arvioidaan edelleen myös muita keskeisiä päätetapahtumia, kuten kokonaiselossaoloaika.

MSD: n ja EORTC: n yhteishanke

”Se oli suuri yhteistyö MSD: n ja EORTC: n välillä. Välianalyysin tulokset korostavat pembrolitsumabin potentiaalia potilaille, joilla on korkean riskin melanooma. Tällä tavoin oli mahdollista pidentää merkittävästi jaksoa toistumiseen asti ”, kertoi tohtori. Roger Dansey, MRL: n onkologisen loppuvaiheen kehityksen johtaja ja terapeuttisen alueen johtaja Merck & Co., Inc. -yhtiöltä Kenilworth, Yhdysvallat, Saksassa tunnettu nimellä MSD SHARP & DOHME GMBH.

EORTC1325 / KEYNOTE-054 -tutkimus

KEYNOTE-054-tutkimus on vaiheen III satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus (ClinicalTrials.gov, NCT02362594), joka suoritetaan yhdessä EORTC: n kanssa. Tässä tutkimuksessa pembrolitsumabihoitoa verrataan lumelääkkeeseen potilailla, joilla on resektoitu korkean riskin melanooma (vaihe IIIA [etäpesäkkeen koko> 1 mm], IIIB ja IIIC). 1019 tutkimuksen osanottajaa satunnaistettiin saamaan joko 200 mg laskimoon annettavaa pembrolitsumabia enintään vuoden ajan kunkin 21 päivän hoitosyklin ensimmäisenä päivänä tai sen sijaan laskimonsisäisesti annettava lumelääke samalla hoitorytmillä. Tämä vastaa kaikkiaan 18 avohoitohoitoa. Tutkimuksen ensisijainen päätetapahtuma, RFS, on nyt saavutettu. Toissijaiset päätetapahtumat sisältävät kaikkien potilaiden ja potilaiden, joilla on positiivinen tuumorin PD-L1-ilmentyminen, eloonjääminen ilman etäisiä etäpesäkkeitä ja kokonaiselinaika.

!-- GDPR -->