HCT lisää valkoisen ihosyövän riskiä

Kuultuaan Euroopan lääkevirastoa (EMA) ja liittovaltion lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden instituuttia (BfArM) kaikki HCT: tä sisältävien lääkevalmisteiden myyntiluvan haltijat ovat punaisella kirjeellä ilmoittaneet, että hydroklooritiatsidi saattaa lisätä valkoisen ihosyövän riskiä. Tämä oli seurausta tanskalaisten farmakoepidemiologisten tutkimusten lääketieteellisten terveystietojen arvioinnista.

Tietoanalyysi kattaa usean vuoden ajanjakson (2004–2012). Tutkijat epäilevät syyn ei-melanoomakarsinoomien (tyvisolusyöpä ja ihon okasolusyöpä) lisääntyneeseen riskiin HCT: n valoherkistävässä vaikutuksessa.

Tutkimukset eivät kuitenkaan voineet tarjota suoraa syy-näyttöä HCT: n käytön ja valkoisen ihosyövän lisääntyneen esiintyvyyden välillä. Lisäksi ei otettu huomioon sairastuneiden ihotyyppiä eikä auringonvalolle altistumisen laajuutta. Riskiin on kuitenkin suhtauduttava vakavasti ja kaikki HCT: tä sisältävät lääkkeet on vaihdettava.

Ilmoita potilaalle lisääntyneestä riskistä

HCT: tä sisältävien lääkevalmisteiden myyntiluvan haltijoiden suosituksen mukaan tätä vaikuttavaa ainetta saaville potilaille olisi kerrottava HCT: n aiheuttamasta mahdollisesta lisääntyneestä tyvisolusyövän ja ihon okasolusyöpäriskistä. On myös suositeltavaa tutkia sairastuneiden potilaiden iho säännöllisesti dermatologisesti epäilyttävien muutosten tai uusien iho poikkeavuuksien (mukaan lukien ihon biopsia) varalta. Potilaille tulisi myös antaa tietoa valkoisen ihosyövän oireista. Jos sinulla on oireita, niistä tulisi keskustella lääkärin kanssa. Samanaikaisesti potilaita on varoitettava HCT: tä sisältävien lääkevalmisteiden lopettamisesta keskustelematta lääkärin kanssa.

Älä keskeytä HCT: tä yksin

HCT annetaan yleensä verenpainetta alentavana aineena monoterapiana tai yhdistelmähoitona. Luvattomalla peruuttamisella valkoisen ihosyövän pelossa voi olla vakavia seurauksia, kuten lisätä sydänkohtauksen, aivohalvauksen tai munuaisten vajaatoiminnan riskiä. Siksi hoitomuutos tulisi tehdä vain lääkärin seurassa. Yksilöllisen riskin arvioinnin jälkeen tehdään yhteinen päätös HCT-jatkohoidon puolesta tai vastaan.

Potilaille, jotka jatkavat HCT-hoitoa, tulee kertoa riittävästä suojasta auringonvalolta ja UV-säteilyltä sekä asianmukainen suoja auringonvalolta ja UV-altistukselta. Professori Dr. Bernhard K. Krämer, Saksan Hypertension League (DHL) eV: n hallituksen puheenjohtaja, suosittelee, että HCT- tai HCT-yhdistelmälääkkeitä saaneilla potilailla on myös säännöllinen ihosyöpäseulonta.

Hoidon muutos ei-HCT: tä sisältäviksi lääkkeiksi

Tiatsididiureetti HCT yhdistettynä reniiniangiotensiini-aldosteronin estäjiin (RAAS-salpaajat) ja kalsiumantagonisteihin (kalsiumkanavasalpaajat) luokitellaan ensimmäiseksi valinnaksi korkean verenpaineen hoidossa. Yleensä HCT: tä määrätään yhdessä muiden verenpainelääkkeiden kanssa, ja sitä käytetään vain suhteellisen harvoin yhtenä valmisteena. HCT: tä sisältyy paljon useammin vaikuttavan aineen kumppanina kaksois- tai kolmoisvalmisteissa verenpaineen alentamiseksi, koska diureettina se lisää muiden verenpainelääkkeiden verenpainetta alentavaa vaikutusta.

Potilailla, jotka käyttävät HCT: tä monoterapiana, voidaan harkita hoidon vaihtamista toiseen tiatsididiureettiin tai toiseen verenpainelääkkeiden ryhmään. Nykyisissä ESH / ESC-ohjeissa suositellaan RAAS-estäjän ja kalsiumkanavasalpaajan yhdistämistä vastaavaksi vaihtoehdoksi RAAS-estäjän ja tiatsididiureetin yhdistelmän lisäksi alkuhoitoon. Jälkimmäistä täydennettäisiin tiatsididiureetilla seuraavassa eskalointivaiheessa.

Johtopäätös: kiireellisiä toimia ei tarvita

Saksan hypertensioliiga suhtautuu Rote-Hand-Briefiin vakavasti. Heidän mielestään tiedot eivät kuitenkaan aiheuta ihottumaa ja kiireellisiä toimia. Professori Krämer varoittaa pysymään rauhallisena: "Jokaisella potilaalla on riittävästi aikaa punnita yksilöllinen hyöty yksilölliseen riskiin yhdessä perhelääkärin kanssa ja päättää, tuleeko hoitomuutos vai mihin hoitovaihtoehtoon voidaan siirtyä." Krämer jatkohoidon ongelmilla ei ole merkitystä: "Markkinatilanteen vuoksi emme näe minkään tarjonnan pullonkauloja, vaikka suurin osa potilaista haluaisi tulla tai joutuisi muuttamaan."