Hyväksymissuositus brodalumabille kohtalaiseen tai vaikeaan psoriaasiin

Lääke Kyntheum 210 mg s.c. on injektioneste, liuos, jota käytetään plakkipsoriaasin hoitoon aikuispotilailla. Brodalumabi on ensimmäinen täysin ihmisen monoklonaalinen vasta-aine, joka sitoutuu selektiivisesti interleukiini 17 -reseptoriin A (IL-17-RA). Korkean affiniteetin sitoutuminen reseptoriin estää erilaisten proinflammatoristen IL-17-sytokiinien biologisen aktiivisuuden, joilla on tärkeä rooli psoriaasissa.

Hyväksymissuositusta tukevat kolmen kliinisen tutkimuksen AMAGINE-1, AMAGINE-2 ja AMAGINE-3 tulokset, joissa oli yhteensä 4373 potilasta, joilla oli kohtalainen tai vaikea psoriaasi.

Brodalumabin sivuvaikutukset

Yleisimpiä haittavaikutuksia ovat nivelkipu, päänsärky, uupumus, ripuli ja suun ja nielun kipu.

Markkinointioikeudet

Euroopan alueella LEO Pharmalla on yksinomainen brodalumabin myyntilupa, joka on rekisteröity EMA: ssa kauppanimellä Kyntheum.

!-- GDPR -->