Tutkimuksen arvio suorien oraalisten antikoagulanttien verenvuotoriskistä

EMA tarkastelee suorien oraalisten antikoagulanttien (suorat oraaliset antikoagulantit - DOAC) Eliquis® (apiksabaani), Pradaxa® (dabigatraanieteksilaatti, ekvivalentti dabigatran) ja Xarelto® (rivaroksabaani) -tutkimuksen tuloksia. Tutkimus tilattiin syyskuussa 2016. Hän tutki näiden lääkkeiden suurten verenvuotojen tiheyttä verrattuna muihin oraalisiin antikoagulantteihin (K-vitamiinin antagonistit), kun niitä käytettiin verihyytymien estämiseen potilailla, joilla ei-venttiilinen eteisvärinä.

Erot suurten verenvuotojen riskissä

Tutkimustulokset osoittavat eroja suurten verenvuotojen riskissä näiden lääkkeiden välillä. Oli myös viitteitä siitä, että kliinisessä käytännössä ei noudatettu rajoituksia, erityisiä varoituksia ja varotoimenpiteitä, vaikka ne sisältyvätkin lääkevalmisteiden tuotetietoihin.

Vaikutus huumeiden käyttöön käytännössä?

Nyt suoritettavan arvioinnin tarkoituksena on arvioida, vaikuttavatko tämän tutkimuksen tulokset lääkkeiden käyttöön kliinisessä käytännössä ja ovatko käyttöolosuhteiden muutokset ja nykyiset riskien minimointitoimenpiteet tarpeen.

!-- GDPR -->