Sininen käsi: uusi symboli viralliselle huumekoulutusmateriaalille

Liittovaltion huumeiden ja lääkinnällisten laitteiden instituutti (BfArM) ja Paul Ehrlich -instituutti (PEI) tarjoavat tietoa vaikuttavista aineista ja tavaramerkeistä, joille koulutusmateriaalia on käytetty. Tämä koskee sellaisten lääkkeiden koulutusmateriaalia, joiden pakkausselosteessa olevat tiedot eivät ole riittäviä turvalliseen käyttöön. Näille koulutusmateriaaleille annetaan uusi logo. Logo on "sininen käsi", johon on painettu "virallisesti hyväksytty koulutusmateriaali". Logo perustui Rote-Hand-logoon, jota käytetään lääkkeiden turvallisuuteen liittyvien tietojen tunnistamiseen. Uuden logon pitäisi antaa lääkäreille, apteekeille ja mahdollisesti potilaille mahdollisuus tunnistaa koulutusmateriaali nopeammin. Sen tarkoituksena on myös vähentää sekaannusvaaraa mainonnan kanssa. “Sinisen käden logo” on uusi askel kohti huumeiden turvallisuuden parantamista.

BfArM ja PEI veloittavat lääkeyhtiöitä näiden täydentävien koulutusmateriaalien luomisesta. Nämä koulutusmateriaalit sisältävät esimerkiksi seuraavat materiaalit

  • Potilaskortti seurantaa varten
  • Potilaan esite

Koska nämä materiaalit ovat tärkeä osa kyseisen lääkkeen käytön turvallisuutta, ne ovat osa hyväksymisprosessia ja ennakkoedellytys hyöty-riskisuhteen positiiviselle arvioinnille.

Kaikki asiaankuuluvat koulutusmateriaalit löytyvät BfArM- ja PEI-verkkosivustoilta:

www. bfarm.de/schulungsmaterial
www.pei.de/schulungsmaterial