Biosimilarit kestäviin terveydenhuoltojärjestelmiin – osa 1

tausta

Globaalit biologisten lääkkeiden markkinat kasvavat ja biologisten lääkkeiden kustannukset muodostavat yhä tärkeämmän osan lääkekuluista, ja näiden kustannusten hallinnasta on tulossa välttämätön osa tulevaisuuden terveydenhuoltojärjestelmiä. Käsite "kestävyys biosimilaarien avulla" on siksi tulossa yhä tärkeämmäksi kaikille asianosaisille sidosryhmille.

IQVIA Institute for Human Data Science -instituutin julkaisema uusi raportti "Spotlight on Biosimilars: Optimizing the Sustainability of Healthcare Systems" [1] korostaa biologisesti samankaltaisen kilpailun myönteisiä vaikutuksia ja kuinka näitä vaikutuksia voidaan hyödyntää. Biosimilaarimarkkinoiden tulevaa kannattavuutta tutkittiin viidessä Euroopan maassa laajan valikoiman järjestelmiä ja lähestymistapoja käyttäen. Mukana oli 43 sidosryhmää.

Murray Aitken, IQVIA:n johtaja ja IQVIA Institute for Human Data Science -instituutin toiminnanjohtaja, esitteli raportin tärkeimmät kohdat webinaarissa 1.7.2021.

Biologisten lääkkeiden markkinatilanne

Biologisten lääkkeiden maailmanlaajuisten markkinoiden arvoksi arvioidaan 320 miljardia Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020, mikä vastaa lähes kolmannesta maailman lääkemarkkinoista. Euroopassa biologisten molekyylien osuus oli 40 % kokonaismarkkinoiden volyymista vuonna 2020. Uusien tuotteiden lanseerausten määrän arvioidaan kasvavan 13 uudesta molekyylistä vuodessa (2014-2018) 27 uuteen molekyyliin vuodessa (2021-2025).

Biosimilaarien käyttöönoton vaikutukset

Pohjimmiltaan biosimilaarien käyttöönotto stimuloi kilpailua vakiintuneella terapeuttisella alueella, Aitken selitti. Seuraa, että

  • hinnat laskevat,
  • enemmän potilaita voidaan hoitaa biologisilla hoidoilla,
  • potilaat hoidetaan aikaisemmin alhaisempien kustannusten vuoksi,
  • Säästöt käytetään lisäpalveluihin ja
  • Tulevaisuuden innovatiivisiin lääkkeisiin voidaan investoida uudelleen.

Biosimilaarien odotettu tuotemäärä

Lyhyellä aikavälillä (2021-2023) Euroopan markkinoille tulee suhteellisen vähän biosimilareita yksinoikeuksien päättymisen vuoksi. Tilanne muuttuu kuitenkin dramaattisesti vuosien 2024 ja 2029 välillä, sillä noin sata biologista lääkettä, joiden ennustettu yhteenlaskettu vähittäismyyntiarvo on yli 40 miljardia dollaria, menettää patenttisuojan. Tämän kehityksen valossa biologisesti samankaltaisten tuotteiden käyttöönoton järjestelmät tulisi optimoida.

Tilanne eri Euroopan maissa

Esitetty raportti analysoi biosimilaarimarkkinoiden tulevaa elinkelpoisuutta viidessä Euroopan maassa laajalla valikoimalla järjestelmiä ja lähestymistapoja. Perustuen neljään biologiseen lääkkeeseen ja yhdeksään rakenteellisen kestävän ympäristön kriteeriin - kuten hoito-ohjeet ja biosimilaarien korvaamista koskevat ohjeet, kilpailuympäristö ja biosimilaarien käytön kannustinjärjestelmät - tuotiin esimerkkejä tulevaisuuden käytännöistä ja järjestelmän optimointialueista. tunnistettu. Ne voidaan siirtää muihin eurooppalaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin.

Tutkitut markkinat, joissa on sekoitus kansallisia (Itävalta, Ranska, Puola) ja alueellisia järjestelmiä (kolmella Italian alueella: Lombardia, Sisilia, Puglia ja kolme Espanjan aluetta: Andalusia, Katalonia ja Navarra), tarjoavat erilaisia ​​näkemyksiä eri tasoilla. .

Esteet biosimilaarien käytölle

Edistystä kohti kestäviä käytäntöjä on tällä hetkellä havaittavissa monilla markkinoilla. Seuraavat kolme näkökohtaa tunnistettiin yleisimmiksi biosimilaarien tulevaisuuden esteiksi:

  • kestämätön ostopolitiikka biologisten aineiden hankinnassa (alhaisimman hinnan politiikka tarjoaa lyhyen aikavälin edun, mutta ei edistä kestävien markkinoiden muodostumista)
  • rajalliset aineelliset edut reseptiä määrääville lääkäreille biosimilaarien käytön kannustamiseksi ja
  • Lääkäreiltä ja potilailta puuttuu tietoja biosimilaareista (esim. alkuperäisvalmisteeseen verrattavissa olevasta turvallisuudesta ja tehokkuudesta).

Johtopäätös

Biosimilaarit parantavat potilaiden mahdollisuuksia saada biologisia lääkkeitä ja antavat lääkäreille valinnanvaraa, kun he määräävät turvallisia, korkealaatuisia biologisia lääkkeitä. Samalla ne ovat tapa saada terveydenhuollon kustannukset kuriin ja varmistaa terve kilpailu ja riittävä tuotetarjonta.

Vaikka monet parhaiden käytäntöjen lähestymistavat tukevat tulevien biologisesti samankaltaisten tuotteiden markkinoille pääsyä ja ovat jo olemassa Euroopassa, niitä ei oteta johdonmukaisesti käyttöön kaikissa maissa. Koska jokaisella maalla on ainutlaatuinen poliittinen maisema ja lähtökohta on erilainen, polku elinkelpoisille markkinoille on erilainen kunkin tuotteen osalta. On kaikkien sidosryhmien etujen mukaista ottaa oppia kohdatuista ongelmista, vertailla näkökulmia muista maista ja toteuttaa kohdennettuja lähestymistapoja yksittäisille markkinoilleen järjestelmien optimoimiseksi ja biologisesti samankaltaisten tuotteiden täyden hyödyn hyödyntämiseksi.

Tutkimuksen ja raportin laatimisen suoritti itsenäisesti IQVIA Institute for Human Data Science ja rahoitti Biogen.

!-- GDPR -->