Besponsa® on saanut EU: n hyväksynnän uusiutuneen tai tulenkestävän B-esiaste ALL: n hoitoon

Aikuisilla potilailla, joilla on uusiutunut tai tulenkestävä B-prekursori ALL: n Philadelphia-kromosomipositiivinen (Ph +), olisi pitänyt aiemmin saada hoitoa epäonnistuneella vähintään yhdellä tyrosiinikinaasin estäjällä (TKI).

Akuutti lymfoblastinen leukemia (ALL)

Akuutti lymfoblastinen leukemia (ALL) on erittäin aggressiivinen verisyövän muoto, joka hoitamattomana voi johtaa kuolemaan muutamassa viikossa muutamaan kuukauteen. Erityisen vakavan uusiutuneen tai tulenkestävän muodon hoidolla pyritään saavuttamaan täydellinen remissio mahdollisimman pienellä toksisuudella, jotta potilas voi sitten toteuttaa muita terapeuttisia toimenpiteitä. Erityisesti tulisi pyrkiä (allogeeniseen) kantasolusiirtoon, koska tämä tarjoaa suurimman todennäköisyyden pitkäaikaiselle eloonjäämiselle potilaille, joilla on uusiutunut tai tulenkestävä B-prekursori ALL. Mediaani kokonaiselossaoloaika aikuisilla, joilla on tämä ALL-tautitilanne, on keskimäärin 3-6 kuukautta. Aikaisempi hoidon standardi on intensiivinen polykemoterapia. Se saavuttaa kuitenkin uusiutuneen remission edes joka toisella potilaalla, jolla on uusiutunut tai tulenkestävä B-ALL. Siihen liittyy myös matala pitkäaikainen eloonjääminen, korkea myrkyllisyys ja pitkät sairaalahoidot.

Mikä on Besponsa?

Besfonsa, Pfizerin valmistama lääke, kuuluu harvinaislääkkeiden ryhmään. Besponsa sisältää vasta-aine-lääke-konjugaattia (ADC) inotutsumabiotsogamisiinia, joka koostuu rekombinantista humanisoidusta anti-CD 22 -monoklonaalisesta IgG4-kappa-vasta-aineesta. Tämä on kovalenttisesti sitoutunut N-Actyl.Gamma-Calicheamicin-Dimethylhydrazide. CD22 ilmentyy suuressa osassa potilaita, joilla on B-prekursori ALL.

Kuinka Besponsa (inotutsumabiotsogamisiini) toimii?

Inotutsumabiotsogamisiini sitoutuu CD22: tä ilmentäviin kasvainsoluihin. ADC-CD22-kompleksi sisäistetään ja N-asetyyligammakalikeamisiini-dimetyylihydratsidi vapautuu solunsisäisesti. Tämä aiheuttaa DNA: n kaksisäikeisiä katkoksia, solusyklin pysähtymisen ja apoptoosin. Hoito vaatii todisteita CD22-positiivisuudesta validoidulla ja herkällä tutkimuksella.