Adalimumabin biosimilaarinen 30 prosentin markkinaosuus joulukuussa 2018

Adalimumabin biosimilarien Imraldin, Hulio, Hyrimozin ja Amgevitan tarjontaosuus kirjattiin laskentayksikköinä (ruiskut ja hinnat) prosentteina koko adalimumabimarkkinoista ilman rinnakkaistuonnin kirjaamista.

Tämä on merkittävä lisäys verrattuna biosimilaareihin, jotka olivat markkinoilla lokakuuhun asti. Koska biosimilaarit saavuttivat tammikuun ja syyskuun 2018 välisenä aikana vain määrällisen 4,7 prosentin markkinaosuuden, loput vastasivat alkuperäiset. Lakisääteisillä sairausvakuutusmarkkinoilla saavutettiin siten 470 miljoonan euron myynti, mikä on 7,1 prosentin markkinaosuus.

Ja vaikka ensimmäiset biosimilaarit ovat olleet markkinoilla yli kymmenen vuotta, eivätkä ne Saksan lääkäreiden lääkekomission arvioinnin mukaan aiheuta erityisiä ongelmia ja luokitellaan vastaaviksi kuin alkuperäiset.

!-- GDPR -->