Työpaine stressi PAD: n riskitekijänä

tausta

Perifeerinen valtimon okklusiivinen sairaus (PAD) on sekundaarinen valtimonkovettustauti, jolle on tunnusomaista muun muassa ajoittainen kipu, väsymys tai dysestesia kävelyn aikana tai epätyypillinen jalkakipu.

Vuonna 2010 tauti kärsi yli 200 miljoonasta ihmisestä maailmanlaajuisesti. Saksassa joka viides yli 65-vuotias henkilö kärsii tästä jalkojen verenkiertohäiriöstä. PAODin mahdollisia seurauksia ovat avoimet haavat ja välttämättömät varpaiden, säären tai reiden amputaatiot. Potilailla on myös neljä tai kuusi kertaa suurempi sydänkohtauksen tai aivohalvauksen riski.

Tunnettuja PAD-riskitekijöitä ovat ikä, tupakointi, miesten sukupuoli, matala sosioekonominen tila, liikalihavuus, runsas alkoholinkäyttö ja fyysinen passiivisuus. Diabetes mellitus II ja valtimoverenpainetauti lisäävät myös ateroskleroottisten sairauksien, mukaan lukien PAD, riskiä.

Toinen tekijä, jonka epäillään olevan PAD: n mahdollinen riskitekijä, on ”stressi”. On tunnettua, että stressi liittyy lisääntyneisiin tulehdusparametreihin ja korkeampaan glukoosipitoisuuteen veressä. Viimeaikaiset tutkimukset ovat myös osoittaneet, että stressi voi toimia laukaisijana tai ennustetekijänä erilaisille vakaville sydäntapahtumille korkean riskin ryhmissä ja sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla henkilöillä.

Yksi stressin syistä on, että monille ihmisille työelämä voi johtaa stressiin. Stressi syntyy erityisesti silloin, kun vaatimukset koetaan liian korkeiksi ja palkkio liian matalaksi.

Työssä esiintyvä stressi PAD: n riskitekijänä?

Tutkiakseen stressin vaikutuksia työelämässä PAD: n riskitekijänä ruotsalainen työryhmä arvioi 11 potentiaalista kohorttitutkimusta, jotka tehtiin vuosina 1985-2008. Kaikissa tutkimuksissa työntekijöiltä kysyttiin työpaikan stressistä ja kerättiin tietoja mahdollisesta sairaalahoitosta PAD: n takia. Tutkimusryhmä määritteli työpaikalla syntyvän stressin yhdistelmänä korkeiden työpaikkavaatimusten ja työntekijän heikon hallinnan yhdistelmään.

Yksi poissulkemisperusteista oli PAD: n aiheuttama sairaalahoito ennen tutkimusta tai tutkimuksen alkaessa. Tutkimuksissa havaittiin keskimäärin 12,8 vuoden aikana 139 000 miestä ja naista (36,4% miehiä vs. 63,6% naisia) välillä 38,6–49,2 vuotta.

32 489 (23,4%) tutkimukseen osallistuneista ilmoitti altistumisen työpaikoille tutkimuksen alkaessa. Tutkimusjakson aikana yhteensä 667 tutkimukseen osallistunutta (0,2–1,8% yksittäisissä kohorteissa) hoidettiin sairaalassa PAD: n vuoksi.

Oli huomattavaa, että työntekijöitä, jotka kokivat lisääntynyttä stressiä työssä, oli hoidettava PAD: lla 41% useammin (riskisuhde 1,41; 95%: n luottamusväli: 1,11-1,80).

Johtopäätös

Ruotsista tehty monikansallinen monikohorttitutkimus pystyi osoittamaan, että työssä esiintyvä stressi on riskitekijä sairaalahoitoon PAD: n takia.

!-- GDPR -->