Katetri on parempi aortan venttiilin vaihdossa

tausta

Aorttaläpän ahtauman laskeminen on yksi yleisimmistä hankituista sydänläpän sairauksista. Yli 65-vuotiaiden esiintyvyys on 2-7% tutkimuksesta riippuen. Kirurgista aortan venttiilin korvaamista (SAVR) on vuosikymmenien ajan pidetty kultaisena menettelynä korkealaatuiselle aortan venttiilin ahtaumalle.

TAVI vs. SAVR

Vuonna 2002 keinotekoinen aortan venttiili istutettiin onnistuneesti katetrin kautta ensimmäistä kertaa (transkatetrisen aortan venttiilin implantointi [TAVI]). Vähiten invasiivinen toimenpide levisi nopeasti, mutta sitä on toistaiseksi suositeltu vain potilaille, joilla on suuri kirurginen riski.Laajan mittakaavan PARTNER 3 -tutkimuksen tulokset potilailla, joilla on pieni kirurginen riski, osoittavat kuitenkin nyt, että TAVI: hen liittyy jopa huomattavasti pienempi kuoleman, aivohalvauksen ja sairaalahoidon riski vuoden kuluttua kuin SAVR [1] .

KUMPPANI 3

PARTNER 3 -tutkimus oli monikeskustutkimus, jossa TAVI: ta ja kolmannen sukupolven palloa laajentavaa aortan venttiiliä verrattiin tavalliseen SAVR: ään. Mukana olleet potilaat kärsivät korkeasta aortan venttiilin ahtaumasta, mutta samalla heillä oli pieni leikkausriski. Tutkimuksen päätepisteet olivat kuolema, aivohalvaus tai sairaalahoito vuoden kuluessa toimenpiteestä.

Tulokset kumppanilta 3

Noin 1000 potilasta (keski-ikä 73 vuotta) osallistui tutkimukseen. Vuosi klassisen SAVR: n jälkeen 15,1% potilaista oli kuollut, kärsinyt aivohalvauksesta tai joutunut sairaalahoitoon. TAVI: n kanssa se oli vain 8,5% potilaista.

TAVI uutena kultastandardina

PARTNER 3 -tulosten perusteella Saksan kardiologiseura - sydän- ja verenkiertoelimistön tutkimus e. V. (DGK) TAVI: n asettamiseksi uudeksi kultastandardiksi aorttaventtiilin ahtauman hoidossa ja vastaavan mukauttamiseksi aortan venttiilin korvaamista koskevissa ohjeissa ja säännöksissä [2].

Monitieteinen työ ryhmässä

DGK: n interventiokardiologian työryhmän (AGIK) varapuheenjohtaja, professori Helge Möllmann, vaatii myös tasavertaista yhteistyötä Heartteamissa päätettäessä aorttaventtiilin ahtauman hoidosta: "Kardiologien ja kirurgien on arvioitava kaikki potilaat yhdessä huomioon optimaalinen hoitovaihtoehto, mukaan lukien ne, jotka alun perin lähetettiin kirurgisten kollegoiden luokse. "

!-- GDPR -->