Ääni postoperatiivista eteisvärinää vastaan

tausta

Operatiivista eteisvärinää (POAF) esiintyy 25-40%: lla potilaista eristetyn kardiologisen leikkauksen jälkeen. Yhdistettyjen toimenpiteiden tapauksessa POAF voi vaikuttaa jopa 60 prosenttiin potilaista. Eteisvärinä laukaisee useista ärsykkeistä. Näihin ärsykkeisiin kuuluvat esimerkiksi tulehdus, sydänpussin aukko, eteiskudoksen viillot tai katekoliamiinien vapautuminen. POAF esiintyy yleensä ensimmäistä kertaa 2. tai 3. päivänä operaation jälkeen.

Riskitekijän eteisvärinä

Leikkauksen jälkeinen eteisvärinä liittyy lisääntyneeseen aivohalvauksen riskiin. Se voi myös lyhentää potilaan elinajanodotetta pitkällä aikavälillä. Toisaalta antikoagulanttihoito lisää verenvuodon riskiä. Siksi keskustellaan POAF: n optimaalisesta hoidosta, erityisesti pitkäaikaisesta antikoagulanttihoidosta.

Matala-asteen hermostimulaatio

Aikaisempi tutkimus osoitti, että matalan tason vagushermostimulaatio (LLVNS) ylemmässä vena cavassa voi tukahduttaa POAF: n ja tulehdukselliset sytokiinit sydänleikkauksen jälkeen. Vaiheen II tutkimuksessa Wienin lääketieteellisen yliopiston kirurgian ja kliinisen farmakologian yliopistollisessa klinikassa ja yliopiston kliinisen farmakologian klinikassa tutkittiin, voivatko ei-invasiiviset sähköiset impulssit korvassa olevan vagus-hermon kulmahaarassa saavuttaa samanlaisia ​​vaikutuksia [1 , 2].

Tutkimuksen tavoite

Vaiheen II tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, voiko ei-invasiivinen matalan tason vagushermostimulaatio vagushermon korvaketjun haarassa estää postoperatiivisen eteisvärinän potilailla, joille tehdään sydänleikkaus.

Menetelmät

Satunnaistettu, kaksoissokkoutettu pilottitutkimus, jossa oli huijaus, suoritettiin Wienin lääketieteellisen yliopiston sydänkirurgian osastolla. Potilaat, joille tehdään sydänleikkaus, satunnaistettiin 1: 1 interventioryhmään ja huijausryhmään. Potilaat, joilla oli edellisessä raportissa rytmihäiriöitä, sydämen vajaatoiminta tai sydänkohtaus viimeisten 14 päivän aikana, suljettiin pois.

Stimulaatio tietoisuuden kynnyksen alapuolella

Impulssien tuottamiseen käytettiin Biegler Medizinelektronik GmbH: n (Itävalta) DUCEST-neurostimulaattoria. Neulan elektrodit asetettiin ulkokorvan kolmion muotoiseen syvennykseen, ja pulssigeneraattori kiinnitettiin potilaan olkapäähän tarttuvalla pidikkeellä. Stimulaatio tapahtui leikkauksen jälkeen 1 mA: n amplitudilla ja 1 Hz: n taajuudella potilaan havaintokynnyksen alapuolella, mikä mahdollisti tutkimuksen kaksoissokkoutuksen.

Tulokset

Interventioryhmässä oli kukin 20 potilasta ja huijausryhmässä 20 potilasta. Interventioryhmässä postoperatiivista eteisvärinää (POAF) tapahtui neljällä potilaalla (20%) ja 11 potilaalla (55%) näennäisinterventioryhmässä. Kahden ryhmän potilailla ei ollut merkityksellisiä eroja tunnettujen riskitekijöiden suhteen. Leikkauksissa oli kuitenkin eroja: enemmän mitraaliventtiilitoimintoja tehtiin huijausryhmässä ja enemmän aortaventtiilileikkauksia interventioryhmässä.

Johtopäätös

Pilottitutkimuksen lupaavat tulokset on nyt vahvistettava vaiheen III tutkimuksessa, jossa on enemmän osallistujia. Vagushermon transkutaaninen matalan kynnyksen stimulaatio POAF: n estämiseksi on ei-hyväksytty menettely, ja se on tällä hetkellä tarkoitettu käytettäväksi vain kliinisissä tutkimuksissa.

!-- GDPR -->