Uusiutumisen vaara lääkityksen lopettamisen jälkeen DCM: ssä

tausta

Laajennettu kardiomyopatia (DCM) on hyvänlaatuinen monilla lääkehoitoa saaneilla potilailla. Noin 40 prosentissa vasemman kammion ejektiofraktio (LVEF) paranee, vasen kammio pienenee ja natriureettisten peptidien pitoisuudet normalisoituvat. Nämä potilaat ovat yleensä nuoria, heillä on vähän muut sairaudet ja hyvä ennuste.

Onko elinikäinen hoito tarpeen?

Koska sydämen vajaatoimintalääkitys aiheuttaa usein haittavaikutuksia, DCM-potilaat, joilla on hyvä ennuste, kysyvät, onko elinikäinen hoito todella tarpeen. Erityisesti nuoret naiset, jotka haluavat saada lapsia, haluavat lopettaa lääkityksen ottamisen, jos heidän sydämensä toiminta on normalisoitunut hoidon aikana. Tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin, onko hoidon jatkamisesta hyötyä ja kuinka suuri uusiutumisriski on lääkityksen lopettamisen jälkeen [1].

Tavoitteiden asettaminen

Tutkimuksen tavoitteena oli käyttää riski-hyötyanalyysia sen selvittämiseksi, onko lääkityksen keskeyttäminen sydämen vajaatoiminnan hoidossa potilailla, joilla on DCM ja hyvä ennuste, järkevää ja turvallista, kun heidän LVEF on toipunut, tai kuinka suuri riski on uusiutuminen.

metodologia

Seuraavat edellytykset osallistumiselle avoimeen pilottitutkimukseen olivat:

  • Vapaus oireista
  • LVEF: n parantaminen alle 40 prosentista yli 50 prosenttiin
  • Vasemman kammion loppudiastolisen tilavuuden (LVEDV) normalisointi
  • NT-proBNP-pitoisuudet (N-Terminales pro Brain Natriuretic Peptide) <250 ng / L.

Toiminta

Osallistujat satunnaistettiin kahteen ryhmään. Yksi ryhmä lopetti huumeiden käytön tutkimuksen alkaessa. Toisessa hoitoa jatkettiin kuusi kuukautta ja lopetettiin vasta sitten. Tutkimuksen päätetapahtuma oli DCM: n uusiutuminen kuuden kuukauden kuluessa.

Määritelmä uusiutuminen

Uusiutumisen katsottiin tapahtuneen, jos jokin seuraavista havainnoista tehtiin:

  • LVEF: n lasku yli 10% tai alle 50%.
  • LVEDV: n nousu yli normaalin tai yli 10%.
  • NT-proBNP-pitoisuuden kaksinkertaistuminen tai nousu yli 400 ng / l: iin.
  • Kliininen kuva sydämen vajaatoiminnasta.

Tulokset

Tutkimukseen osallistui 51 potilasta. Hoito lopetettiin välittömästi 25 potilaalla, ja 26 jatkoi hoitoa aluksi. Ensimmäisten kuuden kuukauden aikana 11 potilasta (44%) ”vieroitusryhmästä” uusiutui. Ryhmän 26 potilaasta 25 lopetti lääkityksen kuuden kuukauden kuluttua. Tässä ryhmässä 9 osallistujaa (36%) kärsi uusiutumisesta.

Johtopäätös

Suuren uusiutumisasteen vuoksi hoidon lopettamista ei tällä hetkellä pidetä turvallisena, edes potilailla, joilla on hyvä ennuste. Niin kauan kuin hoidon todelliselle menestykselle ja ennusteelle ei ole käytettävissä vankkoja ennusteita ilman jatkohoitoa, hoidon jatkamista on suositeltavaa jatkaa.

Tutkimusta tukivat seuraavat sponsorit: British Heart Foundation, Alexander Jansons Foundation, Royal Brompton Hospital ja Imperial College London, Imperial College Biomedical Research Center, Wellcome Trust ja Rosetrees Trust.

!-- GDPR -->